Zlomový bod / Break point / 2016 <<<
průměr oboustranné fotografie 75 cm, výška 105 cm, železo, plexi   75 cm x 105 cm, perspex, iron
Dětský svět je do určitého momentu převážně bezpečný, nezatížený vědomím bolesti, možnosti zranění i fyzické smrti. Rodiče vytváří pocit bezpečného prostředí a sami mohou být dětmi vnímáni jako všemocné bytosti, které si umí se vším poradit, vysvětlit, zařídit. Tahle iluze o prostředí, sobě i druhých se v dětském vnímání jednou rozplyne. Je to ten moment ztráty jisté nevinnosti, od nějž se odvíjí poznání. Kde je ale ten skutečný přelomový zlom, kdy dítěti spadne první karta, která tvoří základ celé papírové stavby předchozích představ o světě? Je to jeden zachytitelný přelomový okamžik, kdy už z relativního bezpečí je člověk vržen do ustavičných balancování nejistot? Jestli ano, je to určitě jen takový normální efemérní mžik, který není hodný výrazného záznamu. Ale přesto je to důležitý zlomový bod jakéhosi prozření, kdy člověk zjistí, že se něco najednou změnilo, kdy se už cítí nasycen, kdy už nespí, ale bdí, kdy už ví, že od teď už nebude nikdy nic jako před tím, kdy se jazýček vah z vteřiny rovnováhy převáží na druhou stranu   The children’s world is predominantly safe until certain moment. It is not burdened by the experience of pain, possibility of injury or physical death. Parents create the feeling of safe environment and could be perceived by children as an all powerful human being, who knows how to manage and explain everything. This illusion about the surroundings, themselves and the others in the child's perception vanishes one day. It is the moment of certain loss of innocence, which determines their knowledge of the world.
But where is the real break point?  Is it the moment when the first card, that creates the paper house of the previous ideas of the world, falls down? Is it one catchable moment until the man is thrown from the relative safety to the continual balancing of uncertainty? If yes, it is surely just a normal ephemeral twinkle, which is not worthy of a significant record. Despite of that, it is the important break point in a sort of epiphany when the man finds out, that something suddenly changed and nothing will be like before.