objekty / objects <<<      
rozety hnízdo 2013 Jablonecká bižuterie intimní magie diktátoři
rozety / rosettes
hnízdo / nest
Jablonecká bižuterie / Jablonec jewelery
Intimní magie / intimate magic diktátoři / dictators
Kozy Lesy na Sušicku České bedny zvířátko tanečnice o tyči
houpací kozy / rocking goats lesy na Sušicku / forests in area of Sušice
České bedny / Czech skirtings
zvířátko / pet tanečnice o tyči / dancer
Blues jatečného skotu Modlitební kniha zlomový bod Uniformy Komunismus s pandí tváří
blues jatečneo skotu/ blues of the slaughter cattle modlitební kniha / prayer book zlomový bod / break point Jsem víc, když nejsi / I am more if you are not Komunismus s pandí tváří / Communism with panda´s face
Můj podíl něhy Kolektivní nevědomí v přímém přenosu pouto Kunst kabinet  
Můj podíl něhy / My portion of tenderness kolektivní nevědomi online / collective unconscious online pouto / bond Kunst kabinet / Kunst cabinet