Intimní magie/ 2004-2014 <<<  
Instalace v Trafačce, Praha, 2014
Vývoj / 2004
 

Letos je to deset let, co jsem v jakémsi dětském zaujetí vytvořila figurku z rohlíkové střídy a kostřičky z bambusových tyček a vybavila ji svými vlasy. Dala ji do skleničky, kam jsem ji pak uzavřela s moučnými červy, kteří měli figurku pojídat a já měla celý proces fotit. Mělo jít o lehce dekadentní alegorii koloběhu života, zřejmě i symbolického vyjádření jisté bezvýchodnosti, nemožnosti utéct před tím, „co mě žere“.

Proces rozpadu figurky trval asi pět měsíců. Z červů se pomalu líhli brouci, začali se vzájemně požírat, protože v uzavřeném mikrosvětě zavařovací sklenice nebylo kromě ztvrdlého rohlíkového těsta, co jíst. Brouci nakladli vajíčka a vznikla nová generace červů.
Figurka nejprve zplesnivěla, červi ji prožřali, těsto ztvrdlo, upadla jí hlavička z perforovaného kamínku.
Po šesti měsících focení jsem onemocněla klíšťovou encefalitidou, tedy zánětem mozkových blan a následně těžkým útlumem kostní dřeni a s ní spojenou poruchou krvetvorby. Bylo nezbytné dostávat každý týden infůze krve a krevních destiček. Bude to v červnu 2014 deset let.

Šamanské kultury jsou založené na propracovaných systémech magických rituálů. Víra v používání osobních věcí za účelem ovlivňování reality je základem i jejich léčebných metod. Výzkumné experimenty s lidskou DNA na poli moderní fyziky tyto skutečnosti jen potvrzují. Je-li tomu tak, vytvořila jsem na sebe před deseti lety woodoo, jakkoli se mi tomu nechce věřit. Otázka víry vzhledem k faktu, že jsem deset let nemocná, stejně není na místě.

Nyní jsem se rozhodla použít své vlasy již záměrně a pro průběh mého uzdravení v naprosto pozitivním kontextu. Začala jsem svými vlasy vyšívat pojmy, které bych chtěla ve svém životě naplnit, vlastnosti, které bych chtěla rozvíjet a nepociťovat jejich deficit.

Kapesníky jsem pověsila na provázek po vzoru tibetských modlitebních praporků, které rozpohybovány větrem mají přinášet plnění přání, jež jsou na nich vyobrazena.

 
         
         
 
Štětce / 2014 Krev, pot a slzy / 2014 Letadlo / 2014  
 
Hnízdo / 2014 Parník / 2014 Splynutí / 2014  
 

Sympatetická magie je druh magie založený na víře, že věci na sebe mohou působit na základě principu nápodoby. Osobní věci mají  imitovat v malém to, co se má odehrát ve skutečnosti.

Padání vlasů, zákaz cestování letadlem, omezená možnost mít děti jsou jedny z mantinelů daných nemocí, které formovaly můj život.
Vytvořila jsem k tématu malé instalace, v nichž důležitou roli hraje má krev a vlasy. Zhotovené objekty jsem zachytila na fotografii. Krev jsem získala při pravidelném vyšetření v nemocnici. Vlasy jsou sesbírané nebo ustřižené jako copánek v době, kdy mi pod vlivem silných léku vlasy padaly ve velkém.

Část fotografií zachycuje malířské propriety. Barvy tvoří zkumavky krve, slz a potu. Štětci z vlasů jsem si pomalovala tělo a obtiskla je po částech na bílé čtverce kapesníků. Vznikla tak zpráva o mém osobním martyriu. Obtisk zkrvaveného těla do tkaniny nutně odkazuje k inspiraci Turínským plátnem. Jakási paralela s Ježíšovým příběhem zde skutečně je. A to v touze po „sejmutí kříže“ a nutný počátek nové etapy. Forma kříže je pro mne tedy symbolickým vyjádřením tohoto přání.

Druhou část fotografií tvoří samotné instalace, které symbolizují má prozatím nerealizovaná přání. Hnízdo z vlasů znázorňuje mateřství. Parníček, nebo letadlo možnost cestování na velké vzdálenosti. Splynutí jednotu v partnerském vztahu.