Odnikud nikam / From nowhere to nowhere / 2012-15 <<< pdf.text   audio   video
   
   
dřevo, laminát, otočná mechanika, elektomotor, audio, cca 100x300 cm   Wood, laminate, rotating mechanics, electric engine, audio, about 100x300 cm
     

Instalace Odnikud nikam je mechanicko-akustický objekt. Jedná se o pohyblivou instalaci, kterou tvoří otočná platforma v roli zmenšeniny atletického oválu. Na pomyslném závodišti jsou rozmístěny sochy despotických státníků, kteří svým působením ovlivnili chod dějin 20.století a poznamenali miliony lidských životů. Z manipulátorů se zde sami stávají figurkami na hrací ploše.

Autorka dala těmto diktátorům podobu houpacích koní s typickými jezdeckými atributy, jako jsou sedlo, udidlo, třmeny a umístila je na kruhové plošině do běžeckých drah. Hitler, Stalin, Mao Ce-tung a Kim Čong-un se tak pohybují stále dokola podobni nesmyslné jízdě pouťových koní na dětském kolotoči.

V tomto kontextu jsou oni těmi manipulovatelnými figurami, které svými nelichotivými pozicemi vyzývají k podřízení se vůli diváka, ke hře či k tomu, aby byli sami ovládáni.

Instalace je doplněna třináctiminutovou zvukovou stopou ve smyčce sestavenou z lidských hlasů, v níž se dá na pozadí sportovního zápasu rozklíčovat životní příběh jedince. Na jedné "hrací ploše" se tak prolíná individuální příběh v kontextu historických kulis.

Otočná plošina měří v průměru 3 metry, hyperrealistické sochy jsou v životní velikosti. Objekt je poháněn elektromotorem.

 

 

The "From Nowhere To Nowhere" instalation is featuring mechanic-acoustic object. It is a kinetic installation consisting of a spinning platform in the form of a miniature running track. On an imaginary race course we see statues of despotic leaders who by their actions affected the course of  the past century, impacting thus lives of millions of people. First the manipulators, now they are becoming pawns on the board themselves.

The author rendered the dictators as rocking horses with typical horse-riding attributes, such as a saddle, a bridle, shackles, and placed them on a round platform into the running tracks. Hitler, Mao Zedong, Stalin and Kim Jong-un thus move on and on, just like the rocking horses move nonsensically around on a carousel.

In this context they  become manipulated figures themselves who, by their embarrassing positions, beg the viewer to be subjugated to his/her will, to play with them or simply to demonstrate the line of a good taste related to any manipulation of people.

The installation is completed by a thirteen minutes long sound loop compiling human voices, in which on the backdrop of a sport event we can recognise a life story of an individual. On a  "playground" thus an individual life permeates the context of history.

The spinning platform is 3 m in diameter, the hyper-realistic statues are life-size. The object is moved by an electric engine.

pdf text
pdf text