modlitební kniha / prayer book / 2016 <<<
plast, imitace kůže, 25x25x30 cm instalace na železném kvádru, 70x60x40 cm handkerchiefs, blood, hair, silicon, perspex, iron
     

Modlitební kniha má listy z plátěných kapesníků, na něž jsem vyšila jednotlivá slova, která mají pozitivní význam. Hesla jsou vyšita mými vypadanými vlasy, které jsem sbírala v průběhu mnoha měsíců, kdy mi více vypadávaly snad i následkem dlouholeté nemoci.
Šamanské kultury jsou založené na propracovaných systémech magických rituálů. Víra v používání osobních věcí za účelem ovlivňování reality je základem i jejich léčebných metod. Výzkumné experimenty s lidskou DNA na poli moderní fyziky tyto skutečnosti jen potvrzují.
Své vlasy jsem tedy použila záměrně a pro průběh mého uzdravení v naprosto pozitivním kontextu. Začala jsem svými vlasy vyšívat pojmy, které bych chtěla ve svém životě naplnit, vlastnosti, které bych chtěla rozvíjet a nepociťovat jejich deficit.
Kapesníky jsou svázané provázky do desek z perspexu a imitace lidské kůže. Vrchní ilustraci knihy tvoří kapesník s otiskem mé tváře v krvi, jež mi dali při odběru v nemocnici. 
Slova vyšitá na kapesnících: síla, vůle, krása, píle, důvěra, něha, respekt, láska, cit, tolerance, radost, úcta, opora, víra, soucit, zdraví.

.  

 

The prayer book’s pages are made of linen handkerchiefs. I embroidered positive words on them. Instead of thread I used my hair, which I collected during the time I was ill.
Shamanic cultures are based on sophisticated systems of magic rituals. They believe that shamans are able to cure and to influence the reality by using personal things. The research experiments with human DNA in the field of modern physics confirm these facts. 
I used my hair for the purpose of the positive progress of my treatment. I started to embroider words by using my hair. The words with positive meaning, which I would like to fulfil in my life, qualities that I would like to develop and do not feel the deficit of them. 
Handkerchiefs are tied with string into the book made of Perspex and the imitation of human skin. The cover illustration is the bloody imprint of my face. The blood comes from the periodic examination in the hospital.
The words embroidered on handkerchiefs are:
Strength, will, beauty, diligence, trust, tenderness, respect, love, feeling, tolerance, joy, regard, support, faith, compassion, health.