Dětské hry / Games / 2011-13 <<<
Tygr / Tiger 2011 Brýle / Glasses 2012 Fotograf a celebrita / Photographer and celebrity 2012 Pasáček a cikánka / Herdsboy and gipsy 2012 Děda s babkou / Grandpa and grandma 2012
Indiáni / Indians 2014 Rusko / Russia 2013 Lidožrouti / Cannibals 2013 Folklór / Folklore 2013 Chlapec s dýmkou / Boy with the pipe 2012

Moje neteře se ve svých hrách „na něco“ rády přestrojují. Vymýšlejí si kostýmy a rekvizity, které pak fungují v rámci určité situace. Ta mladší a menší většinou volí mužské přestrojení, snaží se přizpůsobit i „chlapácké“ držení těla.  Ta starší se často stylizuje do dospělé ženy, líbí se jí vycpávat si poprsí a malovat tvář. Do hry mne zapojují jako svého fotografa. Často tedy samotná hra končí s momentem focení. Ve výsledku je to hra na hraní, na jejímž konci je jakýsi cimrmanovský živý obraz, který je vlastně groteskou dospělosti.
Hry zaznamenáváme od roku 2011, kdy bylo holkám 5 a 7 let.

 

  Zápalky / Matchbox 2011