<<<
 

Barbora Balek

je současná výtvarná umělkyně. Studovala v ateliéru Vizuálních komunikací Jiřího Davida a v ateliéru Nových médií Veroniky Bromové na Akademii výtvarných umění, kde absolvovala v roce 2006. Ve svém díle kombinuje klasické prvky malby, kresby, fotografie a sochařství s principy nových médií. Její jádro tvoří téma individuální lidské identity, její zkušenost a proměnlivost v lidském životě. Jako angažovaná umělkyně se také zaměřuje na obecnější společenské a politické problémy z pohledu jednotlivce a kolektivní paměti.

Samostatné výstavy / výběr
2000 - Divadlo pod čepicí, České Budějovice
2000 - Galerie v panské, České Budějovice
2002 - Galerie Rubikon, České Budějovice
2004 -  4 tváře ženy, Galerie Louvre, Praha
2005 - i mag i ne, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
2006 - Myst i fikace, Český rozhlas, Plzeň
2006 - Diplomová práce, Moderní galerie AVU, Praha
2007 - Evě Adam, BKC, Galerie Mladých, Brno
2008 - Vlčí máky, Galerie Doubner, Praha
2008 - Iluminata, Galerie FotoGrafic, Praha
2009 - Evě Adam, Galerie Bazilika, České Budějovice
2009 - Mezi světy, Galerie Decada, Praha
2010 - Přízraky, Galerie FotoGrafic, Praha
2011 - Masky, GambitPhoto, Praha
2011 - Masky, České centrum, Sofie, Bulharsko
2012 - Přízraky, Galerie nahoře, České Budějovice
2012 - Koza a jiné šelmy, Galerie Na dvorku, České Budějovice
2013 - Babičky, Galerie FotoGrafic, Praha
2014 - Šikmoplocha, Galerie UFFO, Trutnov
2015 - Odnikud nikam, Galerie FotoGrafic, Praha
2015 - Přízraky, České centrum, Paris Photo, Photo Saint-Germain, Paříž, Francie
2016 - Odvrácená strana ráje, Galerie Mariánská, České Budějovice
2016 - Sametové podzemí, Artinbox, Praha / s Kurtem Gebauerem a Richardem Cortézem
2017 - Odnikud nikam, Moving Station, Plzeň
2017 - Bílý obraz, Michal´s collection Gallery, Praha / s Pavlem Vašíčkem
2018 - Noční můra pandy velké, GASK, Kutná Hora
2021 - Kunstkabinet, Artinbox, Praha

Kolektivní výstavy / výběr
2000 - South Face, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
2001 - První a poslední, Galerie Václava Špály, Praha
2003 - …m2, Galerie Václava Špály, Praha
2004 - BaRaKa, Dům umění, Opava
2004 - Mladé umění z Čech, BaRaKa, Neunzehn grad Galerie, Kiel, Německo
2004 - BaRaKa, Galerie Doubner, Praha
2005 - Contact points, Galerie AVU, Praha
2005 - Essl Award, Moderní galerie AVU, Praha
2005 - Desire, Galerie UMPRUM, Praha
2006 - Diplomanti AVU, Veletržní palác, Národní galerie, Praha
2006 - Šestka, Nová média, PHP, Praha
2007 - Prague biennale 3, Karlin hall, Praha
2007 - AVU 18, Veletržní palác, Národní galerie, Praha
2007 - Měsíc fotografie, Bratislavský hrad, Bratislava, Slovensko
2007 - Ikony všedního dne, Galerie Trafo, Praha
2008 - Mladí a nadějní, Solnice, České Budějovice
2008 - Mladé české fotografky, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava
2008 - Jihoženským okem, České centrum, Bratislava, Slovensko
2008 - Autoportrét, AJG, Hluboká nad Vltavou
2008 - Jihočeský výlov, Galerie Bazilika, České Budějovice
2008 - Identité, Bibliothéque, Lyon septembre de la photographie, Lyon, Francie
2008 - Autoportrét v českém výtvarném umění 20.-21. století, GMU, Hradec Králové
2009 - Identita, Varšavský festival fotografie, Galerie Luksfera, Varšava, Polsko
2009 - Identita mladých českých fotografek, Maďarský dům fotografie, Budapešť,  Maďarsko
2009 - Prague photo, Výstavní síň Mánes, Praha
2009 - Prague biennale 4, Karlin hall, Praha
2009 - Kulanshi art center Palace of Peace and Accord, Astana, Kazachstán
2009 - Současné české umění, Paralelní směry III, Heritage, Moskva, Rusko
2010 - Plat(t)form 10, Fotomuseum, Winterthur, Švýcarsko
2010 - Akty, Superstudio Designbloku, Praha
2010 - Daegu Photo Biennale, Tegu, Korea
2011 - Plovdivská setkání fotografie, Plovdiv, Bulharsko
2012 - Žena, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň
2013 - Vnitřní okruh, Městská knihovna, GHMP, Praha
2013 - Fórum mladé umění, Galerie města Plzně, Plzeň
2014 - Reprezentace dobra, Trafačka, Praha
2015 - Reprezentace rozkladu, Galerie Artatak
2015 -Ticho, dočasná analýza, Galerie Industra, Brno
2015 - Skvělý nový svět, DOX, Praha
2015 - Přízraky, České centrum, Paris Photo, Saint-Germain, Paříž, Francie
2016 - Feminine!, Artinbox Gallery, Praha
2016 - Ghost a Mediums, Château du Rivaou, Lémeré, Francie
2016 - F! Festival, Ex Mosilana, Brno
2018 - Nakop nás anděl, White room, Pragovka, Praha
2019 - Já, žena, M art galerie, Jekatěrinburg, Rusko
2019 - Nepředvídaná informace, Muzeum fotografie, Jindřichův Hradec
2019 - Nepředvídaná informace, Gross Siegharts, Rakousko
2019 - Prague Photo, Praha
2019 - Consciousness, Anima Mundi, Palazzo Ca´ Zanardi, Benátky, Itálie
2019 - Smrtka NOW, DSC gallery, Prague
2019 - Svatá Anežko, všichni svatí, orodujte za nás, Artinbox Gallery, Praha
2019 - Modern Panic X, Truman Brewery, Londýn, Velká Británie
2021 - Vanitas, DOX, Praha

Kontakt
balkovabarbora@gmail.com, www.barborabalkova.cz

 

 

 

 

 

 

 

MgA. Barbora Balek

Born 1978 in Czech Republic. She studied New media at the Academy of Fine Arts. In her work she combines classical elements of paintings, photographs, sculptures and installations with new media. The most typical content and theme of her art is an individual human identity, its experience and variability going through a life. She also focuses on general and political issues dealing with the recent history in the continuity of an individual and collective memory.

Selected Solo Exhibitions
2004 - Gallery Louvre, Prague, Czech Republic
2005 - i mag i ne, Gallery The Moon in the day, České Budějovice, Czech Republic
2007 - Adam to Eve, Gallery for the young, Brno, Czech Republic
2008 - Iluminata, FotoGrafic Gallery, Prague, Czech Republic
2009 - Adam to Eve, Bazilika Gallery, České Budějovice, Czech Republic
2010 - Phantoms, FotoGrafic Gallery, Prague, Czech Republic
2011 - Masks, Czech centre, Sofia, Bulgaria
2013 - Grandmothers, FotoGrafic Gallery, Prague, Czech Republic
2013 - Body and face, Tinos Gallery, Greece
2014 - Šikmoplocha, UFFO Gallery, Trutnov, Czech Republic
2015 - From nowhere to nowhere, FotoGrafic Gallery, Prague, Czech Republic
2015 - Phantoms, Czech centre, Paris Photo, Paris, France
2016 - Dark side of paradise, Marianska Gallery, České Budějovice, Czech Republic
2017 - From nowhere to nowhere, Moving Station, Plzen, Czech Republic
2017 - The white picture, Michal´s collection Gallery, Prague, Czech Republic
2018 - The nightmare of giant panda, GASK, Kutna Hora, Czech Republic
2021 ­- Kunstkabinet, Artinbox Gallery, Prague, Czech Republic

Selected Group Exhibitions
2001 - The first and the last, Gallery of Václav Špála, Prague, Czech Republic
2003 - …m2, Gallery of Václav Špála, Prague, Czech Republic
2004 - The young Czech art, Kiel, Germany
2005 - Essl Award, Modern Gallery of AVU, Prague, Czech Republic
2005 - Je desire, UMPRUM Gallery, Prague, Czech Republic
2006 - Alumni of AVU, National Gallery, Prague, Czech Republic
2006 - The six, New Media, Prague house of photography, Prague, Czech Republic
2007 - Prague biennale 3, Karlin hall, Prague, Czech Republic
2007 - AVU 18, National Gallery, Prague, Czech Republic
2007 - The month of photography, Bratislava, Slovakia
2007 - Icons of the common day, Trafo gallery, Prague, Czech Republic
2008 - The self-portrait, AJG, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic
2008 - Identité, Bibliothéque, Lyon septembre de la photographie, Lyon, Francie
2009 - Young Czech Women Photographers, Luksfera Gallery, Warsaw, Poland
2009 - Identity of Young Czech Women Photographers, The House of Photography, Budapest, Hungary
2009 - Prague biennale 4, Karlin hall, Prague, Czech Republic
2009 - Kulanshi art center Palace of Peace and Accord, Astana, Kazakhstan
2009 - Czech Contemporary Art, Parallel lines III, Heritage Gallery, Moscow, Russia
2010 - Plat(t)form 10, Fotomuseum, Winterthur, Switzerland
2010 - Daegu Photo Biennale, Daegu, Korea
2011 - Festival of Photography, Plovdiv, Bulgaria
2013 - Inner circle, City library, GHMP, Praha, Czech Republic
2014 - Forum young art, Stadtische galerie, Regensburg, Germany
2015 - Silence (temporary analysis), Industra Gallery, Brno, Czech Republic
2015 - Brave new world, DOX, Prague
2016 - Ghosts a Mediums, Château du Rivau, Lémeré, France
2016 - F! FESTIVAL, Ex Mosilana, Brno, Czech Republic
2018 - An angel kicked us, White room, Pragovka, Prague, Czech Republic
2019 - Unforeseen information, Kunstfabrik, Gross Siegharts, Austria
2019 - Prague photo, Prague, Czech Republic
2019 - Modern Panic, Truman Brewery, London, Great Britain
2021 - Vanitas, DOX, Prague, Czech Republic