<<<
 

Barbora Bálková

Narozena 4. 3. 1978 v Českých Budějovicích
1992 - 96 gymnázium
1996 - 2002 PF JU, učitelství pro ZUŠ-Vv
2000 - 06 AVU /škola vizuálních komunikací J. Davida, malířská škola V. Skrepla, škola Nových médií V. Bromové/
2004 - stáž v dílně studiové fotografie Ruda Prekopa na FAMU v Praze
2004 - spoluzaložila tříčlennou uměleckou skupinu BaRaKa
2008 - 2009 Dvouletý kurz arteterapie v rámci institutu VVAA - vzdělávání v artreterapii a artefiletice pod vedením Miroslava Huptycha
Od roku 2013 se účastní aktivit skupiny Reprezentace.

Ocenění
2005 - nominace na cenu Essl
2006 - cena ateliéru Nových médií, AVU
2006 - 1. místo ve fotografické soutěži Tváře ženy, Magnum
2010 - 1. místo AktyX, cena Reflexu

Ve výtvarné práci se věnuje malbě, kresbě, asambláži, fotografii a tvorbě objektů.

Samostatné výstavy / výběr
2000 - Divadlo pod čepicí, České Budějovice
2000 - Galerie v panské, České Budějovice
2002 - Galerie Rubikon, České Budějovice
2004 - 4 tváře ženy, Galerie Louvre, Praha
2005 - i mag i ne, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
2006 - Diplomová práce, Moderní galerie AVU, Praha
2007 - Evě Adam, BKC, Galerie Mladých, Brno
2008 - Vlčí máky, Galerie Doubner, Praha
2008 - Iluminata, Galerie FotoGrafic, Praha
2009 - Evě Adam, Galerie Bazilika, České Budějovice
2009 - Mezi světy, Galerie Decada, Praha
2010 - Přízraky, Galerie FotoGrafic, Praha
2011 - Masky, GambitPhoto, Praha
2011 - Masky, České centrum, Sofie, Bulharsko
2012 - Přízraky, Galerie nahoře, České Budějovice
2012 - Koza a jiné šelmy, Galerie Na dvorku, České Budějovice
2013 - Babičky, Galerie FotoGrafic, Praha
2013 - Tvář a tělo, Galerie Tinos, Řecko
2014 - Šikmoplocha, Galerie UFFO, Trutnov
2015 - Odnikud nikam, Galerie FotoGrafic, Praha
2015 - Přízraky, České centrum, Paris Photo, Photo Saint-Germain, Paříž, Francie
2016 - Odvrácená strana ráje, Galerie Mariánská, České Budějovice
2016 - Sametové podzemí, Artinbox, Praha (s Kurtem Gebauerem a Richardem Cortézem)
2017 - Onikud nikam, Moving Station, Plzeň

Společné výstavy / výběr
2000 - South Face, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice
2001 - První a poslední, Galerie Václava Špály, Praha
2003 - …m2, Galerie Václava Špály, Praha
2003 - Click, Městská galerie, Polička
2003 - Prezentace ateliéru V. Bromové, Rudolfinum, Praha
2004 - BaRaKa, Dům umění, Opava
2004 - Mladé umění z Čech, BaRaKa, Neunzehn grad Galerie, Kiel, Německo
2004 - BaRaKa, Galerie Doubner, Praha
2004 - Home page, Galerie Doubner, Praha
2005 - Contact points, Galerie AVU, Praha
2005 - Essl Award, Moderní galerie AVU, Praha
2005 - Desire, Galerie UMPRUM, Praha
2006 - Diplomanti AVU, Veletržní palác, Národní galerie, Praha
2006 - Vybraní absolventi AVU, Městské muzeum, Polička
2006 - Šestka, Nová média, PHP, Praha
2007 - Prague biennale 3, Karlin hall, Praha
2007 - AVU 18, Veletržní palác, Národní galerie, Praha
2007 - Měsíc fotografie, Bratislavský hrad, Bratislava, Slovensko
2007 - Ikony všedního dne, Galerie Trafo, Praha
2008 - Mladí a nadějní, Solnice, České Budějovice
2008 - Mladé české fotografky, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava
2008 - Autoportrét, AJG, Hluboká nad Vltavou
2008 - Identité, Bibliothéque, Lyon septembre de la photographie, Lyon, Francie
2008 - Autoportrét v českém výtvarném umění 20.-21. století, GMU, Hradec Králové
2009 - Mladé české fotografky, Galerie Luksféra, Varšava, Polsko
2009 - Identita mladých českých fotografek, Mai Manó House Budapešť, Maďarsko
2009 - Prague photo, Výstavní síň Mánes, Praha
2009 - Prague biennale 4, Karlin hall, Praha
2009 - Kulanshi art center, Astana, Kazachstán
2009 - Současné české umění, Paralelní směry III, Heritage, Moskva, Rusko
2010 - Plat(t)form 10, Fotomuseum, Winterthur, Švýcarsko
2010 - AktyX, Superstudio Designbloku, Praha
2010 - Daegu Photo Biennale, Tegu, Korea
2011 - Plovdivská setkání fotografie, Plovdiv, Bulharsko
2012 - Žena, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň
2013 - Vnitřní okruh, Městská knihovna, GHMP, Praha
2013 - Fórum mladé umění, Galerie města Plzně, Plzeň
2013 - Reprezentace, Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz
2013 - Blatenský fotofestival, Blatná
2014 - Forum Junge Art, Stadtische gralerie, Regensburg, Německo
2014 - Reprezentace Dobra, Trafačka, Praha
2015 - Reprezentace rozkladu, Galerie Artatak, Praha
2015 - Ticho (dočasná analýza), Galerie Industra, Brno
2015 - Skvělý nový svět, DOX, Praha
2016 - Feminine!, Artinbox Gallery, Praha
2016 - Ghost a Mediums, Château du Rivau, Lémeré, Francie
2016 - F! FESTIVAL, Ex Mosilana, Brno

Kontakt
balkovabarbora@gmail.com, www.barborabalkova.cz

 

 

 

 

 

 

 

Born 4th March 1978 in Ceske Budejovice, the Czech Republic. After finishing her secondary school she studied the education of visual arts at Teachers College at the University of South Bohemia. Simultaneously with her ongoing teacher training, she enrolled at the Academy of Fine Arts in Prague where she studied under tuition of Jiri David in the studio of Visual Communication in 2001 and from then until her graduation in 2006 she studied under Veronika Bromova at her studio of the new media.
In her work she combines classical elements of paintings, photographs, sculptures and installations with new media. The most typical content and theme of her art is an individual human identity, its experience and variability going through a life. She also focuses on general and political issues dealing with the recent history in the continuity of an individual and collective memory.
In 2009 Barbara completed the two years course in artetherapy and artphiletic approach by VVAA Institute under the leadership of Miroslav Huptych.

2005 - nomination of Essl Award
2006 - Award of New media studio
2010 - Award of Reflex Magazine

Selected Solo Exhibitions
2000 - Divadlo pod čepicí, České Budějovice, Czech Republic
2000 - Gallery Panská, České Budějovice, Czech Republic
2002 - Gallery Rubikon, České Budějovice, Czech Republic
2004 - Gallery Louvre, Prague, Czech Republic
2005 - i mag i ne, Gallery The Moon in the day, České Budějovice, Czech Republic
2006 - Adam to Eve, Modern Gallery of AVU, Prague, Czech Republic
2007 - Adam to Eve, Gallery for the young, Brno, Czech Republic
2008 - Corn roses, Doubner Gallery, Prague, Czech Republic
2008 - Iluminata, FotoGrafic Gallery, Prague, Czech Republic
2009 - Adam to Eve, Bazilika Gallery, České Budějovice, Czech Republic
2009 - Oilpaintings, Decada Gallery, Prague, Czech Republic
2010 - Phantoms, FotoGrafic Gallery, Prague, Czech Republic
2011 - Masks, GambitPhoto, Prague, Czech Republic
2011 - Masks, Czech centre, Sofia, Bulgaria
2012 - Phantoms, Nahoře Gallery, České Budějovice, Czech Republic
2012 - Goat and the other beasts, České Budějovice, Czech Republic
2013 - Grandmothers, FotoGrafic Gallery, Prague, Czech Republic
2013 - Body and face, Tinos Gallery, Greece
2014 - Šikmoplocha, UFFO Gallery, Trutnov, Czech Republic
2015 - From nowhere to nowhere, FotoGrafic Gallery, Prague, Czech Republic
2015 - Phantoms, Czech centre, Paris Photo, Photo Sain-Germain, Paris, France
2016 - Dark side of paradise, Marianska Gallery, České Budějovice, Czech Republic
2016 - Velvet underground, Artinbox Gallery, Prague, Czech Republic
2017 - From nowhere to nowhere, Moving Station, Plzen, Czech Republic

Selected Group Exhibitions
2000 - South Face, Gallery Měsíc ve dne, České Budějovice, Czech Republic
2001 - The first and the last, Gallery of Václav Špála, Prague, Czech Republic
2003 - …m2, Gallery of Václav Špála, Prague, Czech Republic
2003 - Click, Town Gallery, Polička, Czech Republic
2003 - The presentation of the Bromova Studio, Rudolfinum, Prague, Czech Republic
2004 - BaRaKa, Dům umění, Opava, Czech Republic
2004 - The young Czech art, Kiel, Germany
2004 - BaRaKa, Doubner Gallery, Prague, Czech Republic
2004 - Home page, Doubner Gallery, Prague, Czech Republic
2005 - Contact points, AVU Gallery, Prague, Czech Republic
2005 - Essl Award, Modern Gallery of AVU, Prague, Czech Republic
2005 - Je desire, UMPRUM Gallery, Prague, Czech Republic
2006 - Alumni of AVU, National Gallery, Prague, Czech Republic
2006 - The best of alumni, Town museum, Polička, Czech Republic
2006 - The six, New Media, Prague house of photography, Prague, Czech Republic
2007 - Prague biennale 3, Karlin hall, Prague, Czech Republic
2007 - AVU 18, National Gallery, Prague, Czech Republic
2007 - The month of photography, Bratislava, Slovakia
2007 - Icons of the common day, Trafo gallery, Prague, Czech Republic
2008 -The young and hopeful, Solnice, České Budějovice, Czech Republic
2008 - The young Czech woman photographers, National theatre of Moravia, Ostrava, Czech Republic
2008 - The self-portrait, AJG, Hluboká nad Vltavou, Czech Republic
2008 - Identité, Bibliothéque, Lyon septembre de la photographie, Lyon, Francie
2008 - Self-portrait in the Czech visual art of the 20.-21.century, Gallery of modern art, Hradec Králové, Czech Republic
2009 - Young Czech Women Photographers, Luksfera Gallery, Warsaw, Poland
2009 - Identity of Young Czech Women Photographers, Hungarian House of Photography, Budapest, Hungary
2009 - Prague photo, Exhibition hall Mánes, Prague, Czech Republic
2009 - Prague biennale 4, Karlin hall, Prague, Czech Republic
2009 - Kulanshi art center Palace of Peace and Accord, Astana, Kazakhstan
2009 - Czech Contemporary Art, Parallel lines III, Heritage Gallery, Moscow, Russia
2010 - Plat(t)form 10, Fotomuseum, Winterthur, Switzerland
2010 - AktyX, Superstudio Designblok, Prague, Czech Republic
2010 - Daegu Photo Biennale, Daegu, Korea
2011 - Festival of Photography, Plovdiv, Bulgaria
2012 - Woman, Galerie Ladislava Sutnara, Pilsen, Czech Republic
2013 - Inner circle, City library, GHMP, Praha, Czech Republic
2013 - Forum young art, Galerie města Plzně, Plzeň, Czech Republic
2013 - Reprezentace, Galerie Bernarda Bolzana, Těchobuz, Czech Republic
2013 - Photo-festival Blatná, Czech Republic
2014 - Forum young art, Stadtische galerie, Regensburg, Germany
2014 - Reprezentation of good, Traffo Gallery, Prague, Czech Republic
2015 - Reprezentation of decomposition, Artatak Gallery, Prague, Czech Republic
2015 - Silence (temporary analysis), Industra Gallery, Brno, Czech Republic
2015 - Brave new world, DOX, Prague, Czech Republic
2016 - Feminine!, Artinbox Gallery, Praha
2016 - Ghosts a Mediums, Château du Rivau, Lémeré, France
2016 - F! FESTIVAL, Ex Mosilana, Brno, Czech Republic

Contact
balkovabarbora@gmail.com, www.barborabalkova.cz