blues jatečného skotu / blues of the slaughter cattle / 2016 <<<
hovězí kosti, provazy, železná konstrukce otočná mechanika, 115x180 cm
   

Kolotoč vytvořený z kostí hovězího dobytka reflektuje proces „výroby masa“. Svým setrvalým otáčením připomíná pásovou výrobu zpracování zvířecích těl, ale hlavně masovou produkci zvířat, jejichž životy jsou doslova těženy v průmyslové mašinérii za účelem často nesmyslné nadprodukce a konzumace masných výrobků. Přičemž na kvalitu života zvířat, jejich životní prostor, nutnost pohybu, přirozenost stravy, či přirozený proces reprodukce potomstva se nebere ohled, ale vše se podřizuje ekonomické rentabilitě. Zvířata se prostě rodí jako účetní položka, aby se ve většině případů nedožila dospělosti, nebo prožila alespoň kvalitní život. Člověk právě proto, že je tvor myslící a má ze své pozice privilegium moci, měl by ji humánně uplatňovat s respektem nejen k životu jiných lidí, ale i zvířat.

  The cattlee carrousel is made of beef bones. It attempts to reflect the process how a meat is produced. The carrousel is permanently rotating. It reminds the production line of processing animals’ bodies, the mass production of animals and the fact, that their lives are extremely exploited in the machinery of factory farming. The market is oversaturated by cheap and unhealthy meat products. While no one cares about the quality of animals’ life, living space, the need to move, natural food or normal process of reproduction. Everything is mainly conformed to the economic profitability. The animal is born as an accounting item. In most of the cases it does not live until its adulthood, and it isn’t allowed to live a good life. The man, as the thinking being, has the privilege of power and he should apply it humanely and with respect towards each other and also towards the animals.