BB    
foto/photographs
 
foto / photographs objekty / objects  
aktuálně/curently  
aktuálně+tisk / currently+press cv / contact